درباره کمپین

خانم ها، مرکز عاطفی خانواده هستند. سلامتشان، باعث راحتی خیال جامعه اطرافشان است. این مسوولیت پیگیری سلامتیشان را چند برابر می کند. آن هم در مقابل سرطان پستان که فراگیرترین و شایع ترین سرطان در میان بانوان در سراسر دنیا و در ایران است. اینکه موضوع معاینات شخصی ماهیانه بانوان در مقابل آینه، اولین و مهم ترین راه برای تشخیص زود هنگام سرطان پستان است و در ادامه، پیگیری و درمان سریع می تواند از آمار مرگ و میر و درمان های پرهزینه سرطان پستان بکاهد، دغدغه اصلی کمپین امسال ارتقاء سلامت زنان است که توسط موسسه خیریه بهنام دهش پور و شرکت زرین رویا ، شاخه محصولات مای لیدی در قالب مسئولیت اجتماعی در حال اجرا است. این کمپین از روز ۳۰ مهرماه تا ۳ آبان ۹۸ ادامه دارد.